Regulamin

Regulamin niniejszy określa rodzaje oraz warunki i sposób korzystania z serwisu internetowego www.fanimeteo.pl oraz jego zasobów. Data wydania regulaminu 30/10/2011. Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu (autorstwa Administratora, Moderatorów) nie może być powielana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody administracji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie .

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Korzystając z serwisu www.fanimeteo.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.  
§ 2
Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny tzn. przykładowy. Administrator nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie. Treści zawarte na witrynie nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administracji. 
§ 4
Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do artykułów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych artykułów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 5
Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administracją portalu.
§ 6
Portal FaniMeteo zastrzega swoją nazwę oraz wszystkie nazwy produktów przez nich wydanych.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Rozdział 2
REJESTRACJA
1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą: a. prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie www.fanimeteo.pl i założenia konta b. zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z konkretnych produktów.
2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z portalu po uprzednim zapoznaniem się z  Regulaminem oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
e. obowiązkowo wypełnił dodatkowe dwa pola: data urodzenia, miejscowość
Rozdział 3
KONTO
1. Subdomena po pozytywnym zweryfikowaniu nowego konta w ramach serwisu www.fanimeteo.pl tworzy unikalne konto o nazwie wybranej przez nowego użytkownika.
 2. Nowy użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administracji.
3. Administrator może utworzone już konto w każdej chwili usunąć/zablokować, jeżeli jest ona już używana w portalu www.fanimeteo.pl lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. 
4. O usunięciu lub zbanowaniu konta użytkownik zostanie poinformowany w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie, publicznie w Shoutboxie wraz z podaniem powodu.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego nicku i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.
7. Bądź aktywny na forum, w shoutboxie, komentarzach, pisz relacje
Rozdział 3
"Shoutbox"
1. Shoutbox jest objęty regulaminem całego forum i poniższymi punktami.
2. Na SB obowiązuje całkowity zakaz wklejania linków referencyjnych, reklamowania serwisów konkurencyjnych, stron/for z płatnymi abonentami i "fixami", a także stron niezwiązanych z tematyką.
3. Użytkownicy, którzy swoim zachowaniem wyraźnie wpływają na pogorszenie dobrej atmosfery zostaną "nagrodzeni" ostrzeżeniem, w skrajnych przypadkach banem otrzymanym bez ostrzeżenia.
4. Zakazuje się FLOOD'owania (pisania wielu takich samych wiadomości pod rząd), SPAM'owania (zaśmiecania forum treścią niemającą sensu).
5. Nie piszemy tzw. TrAwĄ oraz nie używamy stylu l33t.
6. Nakazuje się przejawiać szacunek dla każdego użytkownika - obrażanie lub oczernianie będzie kończyło się ostrzeżeniami, w skrajnych przypadkach banem otrzymanym bez ostrzeżenia.
7. Dodatkowo należy koniecznie słuchać się administracji i moderatorów, a ich każde indywidualne ostrzeżenie traktować na poważnie.
8. Pisz krótko, na temat, posiadasz ograniczenie tekstowe
9. Możliwość wklejania adresów do fotografii, filmów, wybranych artykułów
10. Zabrania się pisania wyłącznie dużymi literami (z Caps Lockiem)
11. W razie pomyłki należy używać opcji edycji
12. Osoby nie stosujące się do naszego regulaminu poddane będą czynnościom uniemożliwiającym im korzystanie z naszego serwisu. W niektórych przypadkach publikować będziemy stopniowo ich dane osobowe. W razie dalszych ataków sprawa zostaje skierowana na policję.
Rozdział 4
"Skąd jesteśmy?"
1."Skąd jesteśmy?" jest objęty regulaminem całego forum i poniższymi punktami.
2. Korzystając z tej usługi (oddając komentarz) wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, informacji które zamieściłeś w komentarzu.
3. W dziale "Skąd jesteśmy" możesz umieścić tylko jeden komentarz który zawierać będzie informacje takie jak: miasto, województwo oraz inne dodatkowe w celu sprawniejszego zaznaczenia Twojej lokalizacji.
4. Publikując komentarz oświadczasz, że: -podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, -podane przez Ciebie dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, -zapoznałeś się z Regulaminem i zobowiązujesz się go przestrzegać.
Rodział 7
Pozostałe 1.
1.Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest wykorzystywanie informacji z portalu "FaniMeteo" w celach komercyjnych bez zgody administracji.
2. Publikowane artykuły mogą być autorstwa administracji jak i portali komercyjnych. Pod każdym artykułem znajdzie się "wydał/autor oraz źródło" w którym zostaną zawarte rzeczywiste informacje.
3. Publikowane "cudze" artykuły w najmniejszym stopniu nie będą przez administracje zmieniane, przekształcane. Znajdzie się pod nimi ich źródło
4. Administrator portalu www.fanimeteo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników czy Moredatorów w shoutboxie, na forum czy w komentarzach.
5. Okazuj szacunek do każdego Użytkownika, Moderatora czy Administratora. Bezpośrednia obraza Moderatora czy Administratora może być potraktowana surowo, bez ostrzeżenia, użyciem opcji ban. Regulamin portalu www.fanimeteo.pl może ulec zmianom. Będziemy Was o nich informować w Shoutboxie.
Darmowe strony www dla każdego