Radar opadów

Radary opadów- linki i obrazy

Radar opadów przeznaczony na telefony komórkowe, działa także na komputerze, aktualizowany w czasie wydania przez IMGW ostrzeżeń:
http://m.pogodynka.pl/radar/
Radar opadów przeznaczony dla Żeglarzy itp. Obejmuje większą część Polski, niestety brak południa, w rzeczywistości opad jest ok 20 km przesunięty na wschód:
http://baltyk.pogodynka.pl/radar
Radar opadów Czeski, obejmujący południowo-zachodnią część Polski:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html 
Radar opadów Czeski na podkładzie Google:
http://radar.bourky.cz/
Radar opadów, rzadziej aktualizowany na bieżąco. Aktualny w czasie wydania ostrzeżeń przez  IMGW
 http://pogodynka.pl/polska/radary  
Radar opadów, aktualny tylko z telefonów komórkowych:
http://m.pogodynka.pl/radarlot/
Obecny obraz radarowy traktuj jako poglądowy, jego dane mogą znacznie różnić się ze stanem faktycznym!
Darmowe strony www dla każdego