Jaka pogoda panuje u Ciebie za oknem?

Kronika filmowa z zimy stulecia
To były śnieżyce! Dęblin - 15.03.2013r.
                     Prognozy i Newsy

Czy wiesz,że....??

2012-11-21 18:48:58, komentarzy: 0

Największa oczyszczalnia ścieków w Polsce znajduje się w Łodzi.Jest to tak zwana Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Największa oczyszczalnia  tego typu zlokalizowana jest nad rzeką Ner, w południowo-zachodniej części miasta, przy granicy z Konstantynowem Łódzkim oraz Gminą Pabianice. Obejmuje szereg budowli i budynków o znaczeniu techniczno-technologicznym oraz pomocniczym. Oczyszczalnia wraz z terenami obiektów z nią związanych oraz strefą ochronną zajmuje powierzchnię 366 ha.W GOŚ oczyszczane są wymieszane ścieki ogólnospławne oraz sanitarne spływające kanalizacją z terenów miasta Łodzi oraz sąsiednich miast i gmin: Konstantynowa Łódzkiego, Ksawerowa, Pabianic, Nowosolnej. Dowożone są również ścieki z miejsc nieskanalizowanych. Do oczyszczalni wpływa obecnie 210 tys. m³ ścieków na dobę. Przepustowość hydrauliczna linii biologicznego oczyszczania w docelowym stadium oczyszczalni wyniesie ok. 350 tys. m³/d, co czyni z niej największą oczyszczalnię ścieków komunalnych w Polsce. Liczebność obsługiwanej populacji wyniesie wtedy blisko milion.Oczyszczalnia pracuje metodą osadu czynnego w układzie zbliżonym do MUCT z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu. Prowadzi skojarzoną z procesem technologicznym gospodarkę cieplno-energetyczną wykorzystując do tego celu biogaz generowany w procesie fermentacji osadów. Gaz powstający z osadów ściekowych wykorzystywany jest w miejscowej elektrowni. Dzięki temu oczyszczalnia jest samowystarczalna energetycznie, a nawet ma nadwyżki na sprzedaż.

Budowa oczyszczalni rozpoczęła się 23 października 1974. W 1990 roku zbudowano pierwszy kolektor, halę krat i piaskowników oraz kanał ominięcia. W 1994 oddano do użytku Kolektor VII, w związku z czym nastąpiło pełne przejęcie ścieków, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji starej oczyszczalni mechanicznej na Lublinku. W 1997 r. powstały pierwsze Zamknięte Komory Fermentacyjne o wysokości 30 metrów, tym samym, ścieki do procesu oczyszczania mechanicznego dodano oczyszczanie biologiczne. Za koniec budowy można uznać rok 2002, w którym dobudowano linie biologicznego oczyszczania ścieków oraz ukończono hale z dmuchawami, dostarczającymi tlen mikroorganizmom usuwającym zanieczyszczenia. Rozwinięciem możliwości GOŚ było wybudowanie w 2004 elektrociepłowni. Zasilana biogazem z komór fermentacyjnych, wytwarza ok. 2,7 MW mocy elektrycznej oraz ok. 3,5 MW mocy cieplnej, co prawie w całości zaspokaja potrzeby całego obiektu.Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zakład jest modernizowany oraz rozbudowywany. Wprowadzane są nowe technologie, podwyższające jakość wody wpadającej do Neru. Łódź ma w planach zbudowanie instalacji utylizacji osadów, dzięki czemu nie będą musiały być składowane w lagunach osadowych.

Autor:Luksfer87

Źródło:wikipedia.org

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Darmowe strony www dla każdego